گروه مدیریت مطالعه “کودکی در ایران” در موسسه هم‌­نوای آوایش رویش با اهداف زیر تشکیل شده است:

  1. تدوین سند استراتژیک پروژه
  2. برنامه­‌ریزی برای جذب نیروی انسانی در پروژه
  3. برنامه­‌ریزی و هماهنگی اقدامات لازم برای جذب منابع مالی
  4. برنامه­‌ریزی شرکت در مجامع پژوهشی ملی و بین‌المللی
  5. هماهنگی کل گروه‌های پروژه
دکتر علی عسگری
مدیر پروژه
دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه تهران
ایمیل: a.asgari@hamnava.org
مونا مهدیان
مدیر داخلی پروژه
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی از دانشگاه خوارزمی
ایمیل: m.mahdian@hamnava.org
SWITCH THE LANGUAGE