در مطالعه “کودکی در ایران” داده‌های عظیمی (بیش از 2000 داده برای هر کودک) تا به امروز تولید شده است. این کودکان در شهرهای تهران، تبریز، بندرعباس، زرند، کرمان و
مشهد ساکن هستند. داده‌ها نیز در ساحتهای مختلف رشد اجتماعی-هیجانی، شناختی،جسمی و معنوی تولید شده است. ما این داده‌ها را در اختیار تمامی علاقه‌مندان میگذاریم تا برای پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دکتری از آن استفاده کنند. تا به امروز نیز این عزیزان از این امکان پژوهشی استفاده کرده‌اند:

مهناز دهقان طزرجانی

رساله دکتری رشته روان­شناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی

عنوان رساله: پیش‌­بینی مشکلات خواندن کودکان فارسی زبان بر اساس مدل مؤلفه‌­ای: نقش ابعاد شناختی، روان­شناختی و بوم‌­شناختی

اساتید راهنما: دکتر پروین کدیور و دکتر حمیدرضا حسن‌­آبادی

تاریخ دفاع: 1395/10/26

 

مهدیه مطیع شرعی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی شخصیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

عنوان پایان­نامه: نقش آموزش پیش از دبستان در اطلاعات عمومی و محاسبه عددی

استاد راهنما: دکتر سوسن رحیم­زاده

تاریخ دفاع: 12/06/1396

 

 

شیما امینی‌­پور

رساله دکتری رشته روان­شناسی تربیتی، دانشگاه تهران

عنوان رساله: محیط یادگیری، آمادگی برای مدرسه و موفقیت تحصیلی: مطالعه طولی کودکان 4-5 ساله در گذار به دبستان

استاد راهنما: دکتر الهه حجازی

اساتید مشاور: دکتر ابراهیم طلایی و دکتر ولی‌الله فرزاد

 

 لیلا نیازی سرابی

رساله دکتری رشته روان­شناسی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

عنوان رساله: تدوین مدلی برای تبیین توانایی­‌های شناختی بر مبنای ساختار خانواده

اساتید راهنما: دکتر فاطمه باقریان و دکتر علی عسگری

 

محسن دادجو

رساله دکتری رشته روان­شناختی شناختی، پژوهشکده علوم شناختی و مغز دانشگاه شهید بهشتی

عنوان رساله: تحلیل رابطه بنیادین پردازش­‌های شناختی و هیجانی در کودکان

SWITCH THE LANGUAGE