دومین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی

“کودک، ادبیات و لذت‌های خواندن”

ایران، تهران، شورای کتاب کودک

5 و 6 آبان ماه 1395

SWITCH THE LANGUAGE