اولین کنفرانس ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

“ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان”

28 الی 30 بهمن ماه 1394

SWITCH THE LANGUAGE