1392

آذر

  • برگزاری نخستین دوره آموزشی تربیت آزمون­گر در اردوگاه منظریه تهران. در این دوره 4 روزه، 30 آزمون­گر از 5 شهر بندرعباس، تبریز، تهران، زرند و مشهد آموزش دیدند.

SWITCH THE LANGUAGE