بهار 1396

شرکت در نوزدهمین همایش بین‌المللی اکرز در اسپانیا و ارائه یک مقاله از یافته‌های مطالعه “کودکی در ایران” در ارتباط با اکرز

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین دو مطالعه طولی “کودکی در ایران” و National Educational Panel Study (NEPS) در آلمان

ارائه مطالعه “کودکی در ایران” در جمع مدیران ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی

SWITCH THE LANGUAGE